Home arrow Jegyzetek arrow Buddhizmus

  • HU
  • RO
  • EN
Home
Mi a Reiki ?
A Reiki 5 Alapelve
A Reiki fokozatai
A Kezelésekről
Tanfolyamokról
Táborok
Jegyzetek

Napi Bölcselet
Szemnek és Léleknek
Újdonságok
Könyvajanló
Fórum
Vendégkönyv
Keresés
Fotógaléria
Kapcsolatok
Linkek

   
PDF Nyomtatás E-mailKi is a Buddha?
A Buddha körülbelül 2500 évvel ezelõtt született Észak-Indiában. Hosszú útkeresés után mély meditációban felismerte a tudat természetét, és elérte a teljes megvilágosodást. Ezután 45 évig tanított az akkori Észak-India magasan fejlett kultúrájú társadalmában. A buddhizmus több kelet-ázsiai ország fõ vallása, mely az önálló emberekhez szól. A Buddha nézetei a hetvenes évek óta egyre több nyugati embert érdekelnek és ösztönöznek.

Mit tanít a Buddha?
A Buddha mindenki számára érthetõ, s az életben kiválóan használható magyarázatokat ad arról, hogy mi a végsõ valóság, és mi az, ami feltételekhez kötött. Ezek megértésével tartós boldogságot tapasztalhatunk. A buddhizmus nem ismer dogmákat, sõt bátorít, hogy tegyünk fel kérdéseket. A megértett információ a megfelelõ meditációkon keresztül saját tapasztalássá válik, a kiegészítõ módszerek pedig megszilárdítják az elért tudatszinteket. A Buddha tanításainak célja, hogy teljesen megvalósítsuk a test, a beszéd és a tudat bennünk rejlõ lehetoségeit.

Mi a karma?
A karma nem sorsot, hanem ok és okozatot jelent. Mindenki felelõs a saját életéért. Ennek megértésével tudatosan szerzünk olyan benyomásokat, melyek tartós boldogsághoz és a szenvedés elkerüléséhez vezetnek. A Gyémánt Út hatékony módszerei által erõsödik a még be nem érett pozitív karma, a negatív pedig megtisztul.

Mi a meditáció?
A buddhizmusban a meditáció jelentése: erõfeszítés nélkül idõzni abban, ami van. Ez az állapot a tudat lenyugtatásán és összpontosításán, vagy a belsõ energiákkal és fényformákkal való munkán keresztül valósul meg. A leghatásosabb mód: saját buddhatermészetünkkel való állandó azonosulás, s nemcsak a formális meditációk alatt, hanem - a Gyémánt Út tanításai szerint - azokon kívül is.

Mit jelent a megszabadulás és a megvilágosodás?
A megszabadulás annak felismerését jelenti, hogy a test, a gondolatok és az érzések állandóan változnak, s ezért nem tudnak egy valóban létezõ ént felépíteni. Így többé már nem érezzük magunkat áldozatnak, ami minden szenvedés forrását jelenti. A megvilágosodás a következõ lépés. Itt a tudat tiszta fénye minden tapasztalást beragyog. Nincs többé elválasztás a tapasztaló, a tapasztalt dolog és a tapasztalás között. A tudat minden pillanatban élvezi kibontakozó tulajdonságait, önmagában szabad, minden spontán és erõfeszítés nélküli.

Miben különböznek a buddhista irányzatok?
A Buddha három különbözõ embertípusnak adott tanításokat. Az elsõ csoportba tartozók a szenvedést akarták elkerülni. Õk az ok és okozatról kaptak tanítást (Kis Jármû, szanszkrítül Hinajána). A második csoportot azok alkották, akik másokért akartak tenni valamit. Õk az együttérzésrõl és a bölcsességrõl kaptak tanítást (Nagy Jármû, szk. Mahajána). Ha pedig az embereknek erõs bizalmuk volt saját buddhatermészetükben, akkor a Buddha fény- és energiaformákban jelent meg (Gyémánt Út, szk. Vadzsrajána), vagy pedig a tudat természetének megvilágosodott látásmódját közvetítette (Mahamudra). A Gyémánt Úton megtanuljuk a világot gazdag és önfelszabadító módon szemlélni. A gyakorlatok mély belsõ gazdagságot fejlesztenek ki, természetességhez, megingathatatlansághoz vezetnek, s végül kibontakoztatják a tudat megvilágosodott erejét.

Mit tud a Buddha tanítása nyújtani a nyugati társadalmaknak?
"Hatékony eszközöket, melyek a tudat közvetlen megtapasztalásához vezetnek" - mondja Lopön Csecsu Rinpocse, a tibeti buddhizmus egyik legtapasztaltabb tanítója. A Buddha tanítása olyan, mint egy gyémánt, mely lényegiségében nem változik, mégis a mögötte lévõ dolgok színeiben ragyog. Így illeszkedett az egyes országok kulturális hátteréhez, anélkül, hogy lényege elveszett volna. A tanításokat elõször 1500 évig Indiában, majd 1000 évig Tibetben adták tovább. A mai Nyugat jól képzett és önálló emberei számára e szemlélet, s annak korlátoktól mentes módszerei érthetõbbek, mint valaha.

 
 
Copyright © www.reikitraditional.ro